Kategori Alemler

dusunceokuma 0

Düşünceleri Okuma

Bazı insanlar, yaradılıştan karşısındaki kişinin aklından geçenle-11 okuyabilir. Bu durum, kalb ve ruhun derece-i hayatına girmiş, ma-ı İlet yolunda ilerlemiş kişiler için biraz daha değişik boyuttadır. Yıllar önce, Kastamonu’da büyük bir zâtı ziyaret etmeye...

ilham 0

İlham Nedir?

Allah tarafından insanın kalbine gelen mânâlara ilham denilir. Aynı zamanda metafizik âlemden meleklerin ilhamları ve şeytanın vesvese ve evhamları vardır. Melek ve şeytan, insanın kalbine iyi ve kötü mânâları gönderebilir. İnsan da kalb ve...

sehit 1

Hızır-İlyas ve Şehitler

Hızır, büyük bir zât, İlyas ise peygamberdir. Bir başka hayat mer-tebesindedirler. Normal insanlar gibi yerler, içerler, ama buna mecbur değillerdir. Manen terakki eden insanlar, velîlik yolunda Hızır makamı denilen bir makamda, Hz. Hızır ile...

egitim 0

Eğitimin Önemi

Küçük yaşlardaki çocuklarımıza korku, endişe, ürperti ve heyecan verici söz ve ifadeler kullanmak, onlara çok zarar verir. Çünkü, insan hayatında birçok defa yalnız başına kalabilir. Bu esnada şuuraltına itilmiş “hortlak, öcü, cin, peri, hayalet,...

telekinezi 0

Telekinezi Bedensiz Canlılar

Bazı kişiler, telekinezi denilen metallerin eğilmesi olayını cinlere I sığlar. Bu hatalı bir görüştür. Burada fizikî ve maddî tesirlerin dışında bir maddenin hareket etmesi olayı vardır. Bugün bilim bunu tespit etmeye çalışıyor ki, insanın...

atesustundeyurume 0

Ateş Üstünde Yürümek

Ülkemizde, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da revaçta olan ateş yalama, ateşte yürüme olayı vardır. Bu olaya genellikle dinî motifler, lılsımlı, büyülü sözler, tarikat sembolleri kullanarak dinî hava verilmeye çalışılır. Ateşte yürümek, Asya’da, Afrika’da, Amerika’da, yetkili...

sehir 0

Şehir Hayatı ve İnsan Ruhu

İnsan, günümüzde modern şehir hayatının getirdiği sorunlar, stresler, keşmekeş ve koşuşturmalardan dolayı, ruhen daralır. Yani ruh, maddede boğulur, metafizik âlemi algılamaya, onu hissetmeye muvaffak olamaz, bu özelliği dumura uğrar. İnsanın fikir ve his dünyası...

ruh 0

Yüksek Ruhların Görünmesi

Hikmet-i Hûda gereği, herkes ruhlarla görüşemez. Cenâb-ı Hakk, onlara perde meydana getirir. Bunun birçok sebepleri vardır. Meselâ, bazı insanlar çok heyecanlıdır. Psikolojik yapıları buna müsait değildir. Bu hâdiseyi kalben ve ruhen kaldıramaz. Daha birçok...

inanc 0

İnanç ve Boş İnanç

Dindar kişi her isteğini Allah’tan ister; kâinattaki yegâne güç ve kudretin, O’nun güç ve kudreti olduğuna inanır. Boş inançlı bir kişi ise, farklı farklı şeylerden, kavramlardan, varlıklardan yardım bekler, onlarda bir güç ve kudret...

ibadet 0

Metafizik ve İbadetlerimiz

Allah (c.c.) tarafından farz kılınan oruç ve namaz gibi bedenle ilgili ibadetler, insanın ruh, kalp, astral (enerji) bedenini huzura kavuşturur. Gönül istiyor ki ilâhiyat fakültelerindeki ilim adamlarımız ve tıp fakültelerindeki insan psikolojisi ile ilgilenen...